X

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی شد

شماره :
41097
شنبه 1402/09/11 ساعت 09:29

از پیشنهاد صفحه «حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی شد» به دیگران متشکریم.

Enter the email address of the recipient.
HTML is not allowed in this field.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ،همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب‌سازی شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: کمیسیون تلفیق چند روز گذشته موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین تکلیف کرد و اما موضوع بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ نشده بود و باید در این زمینه تعیین تکلیف می شد.وی با اشاره به ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه بیان کرد:از این رو نمایندگان کمیسیون با تنفیذ این ماده در جریان جلسه امروز کمیسیون تلفیق موافقت کردند، این ماده تاکید دارد که دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از قبال این موضوع تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، حقوقشان همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اصلاح عبارت " متوسط " از مصوبه افزایش حقوق انجام شد تا شرایط برای متناسب سازی حقوق بصورت صحیح فراهم شود، بیان کرد: کمیسیون تلفیق موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد بنابراین متناسب سازی حقوق، مشمول بازنشستگان تامین اجتماعی هم  خواهد شد.

X